• +66 063 212 6222
  • 5/45 , T.Patan A.Muang , Lopburi 15000

ประชาสัมพันธ์


วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรีขอแสดความยินดี


วิทยลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเนตรมาดา อ้วนสะอาด ได้รับมาตราฐานเหรียญทองการประกวด ซอด้วง ระดับชาติ ในวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมพาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดระยอง ในงานประชุมวิชาการขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566


วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี

ที่อยู่ 54/5 หมู่ที่ ซอยชุมชนนเรศวร ถนนนเรศวร ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ +66 063 212 6222