• +66 063 212 6222
  • 5/45 , T.Patan A.Muang , Lopburi 15000

ประชาสัมพันธ์


รับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564


วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี มีความประสงค์เปิดรับสมัคร นักเรียน-นักศึกษา เข้ารับการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564

โดย มีสาขาที่เปิดสอน ดังต่อไปนี้


ระดับ ปวช.
- สาขา การบัญชี
- สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขา ธุรกิจค้าปลีก
- สาขา คอมพิวเตอร์กราฟฟิค
- สาขา ช่างยนต์
- สาขา การโรงแรม
- สาขา ไฟฟ้ากำลัง

ระดับ ปวส.
- สาขา การบัญชี
- สาขา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
- สาขา งานการตลาด
- สาขา การจัดการธุรกิจค้าปลีก
- สาขา งานเทคนิคยานยนต์

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี โดยนำหลักฐานการสมัครมาด้วย หรือ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร . 063-212-6222


วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี

ที่อยู่ 54/5 หมู่ที่ ซอยชุมชนนเรศวร ถนนนเรศวร ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ +66 063 212 6222