• +66 063 212 6222
  • 5/45 , T.Patan A.Muang , Lopburi 15000

กิจกรรมของเรา ชาว วท.ลพบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี

11 พฤศจิกายน 2563

โครงการประกวดโครงการวิชาการ ปีการศึกษา 2563

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี

2 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี

ที่อยู่ 54/5 หมู่ที่ ซอยชุมชนนเรศวร ถนนนเรศวร ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ +66 063 212 6222