• +66 063 212 6222
  • 5/45 , T.Patan A.Muang , Lopburi 15000

กิจกรรมของเรา ชาว วท.ลพบุรี

การจัดการแข่งขันกีฬาเปตองวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี ครั้งที่ 2

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี

12 พฤศจิกายน 2565

พบกับการแข่งขันเปตอง

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี

12 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมการทดสอบช่างซ่อมจักรยานยนต์ ระดับ 1

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี

22 กันยายน 2565

กิจกรรมบริการวิชาชีพ

ณ โรงเรียนบ้านชีวิทยา

30 สิงหาคม 2565

กิจกรรมดนตรีสด

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี

25 สิงหาคม 2565

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่

ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

17 สิงหาคม 2565

เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี

11 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี

ที่อยู่ 54/5 หมู่ที่ ซอยชุมชนนเรศวร ถนนนเรศวร ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ +66 063 212 6222