• +66 063 212 6222
  • 5/45 , T.Patan A.Muang , Lopburi 15000

กิจกรรมของพวกเรา

อบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมวิถีชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ณ สุรัตติกาลฟาร์ม ป่าตาล

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 คณะคณาจารย์และนักศึกษาชาว ASIA อาชีวะสายพันธุ์ใหม่ ได้เข้าร่วมกับโครงการอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมวิถีชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์การเรียนรู้ วิสาหกิจชุมชน สุรัตติกาลฟาร์ม ป่าตาล ลพบุรี ค่ะ/ครับ

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี

ที่อยู่ 54/5 หมู่ที่ ซอยชุมชนนเรศวร ถนนนเรศวร ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ +66 063 212 6222