• +66 063 212 6222
  • 5/45 , T.Patan A.Muang , Lopburi 15000

กิจกรรมของพวกเรา

การเข้าตรวจติดตามการให้เงินอุดหนุนฯ สถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี

13 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี ได้รับการเข้าตรวจติดตามการให้เงินอุดหนุนฯ สถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี

ที่อยู่ 54/5 หมู่ที่ ซอยชุมชนนเรศวร ถนนนเรศวร ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ +66 063 212 6222