• +66 063 212 6222
  • 5/45 , T.Patan A.Muang , Lopburi 15000

กิจกรรมของพวกเรา

อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี

11 พฤศจิกายน 2563

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์ ดร.ทัศนีย์ มงคลรัตน์ และดร.จันทร์ โกศล ที่ให้ความเมตตามาเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ พวกเราครูอาชีวะสายพันธุ์ใหม่ ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาเพื่อลูกศิษย์ของเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี

ที่อยู่ 54/5 หมู่ที่ ซอยชุมชนนเรศวร ถนนนเรศวร ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ +66 063 212 6222