• +66 063 212 6222
  • 5/45 , T.Patan A.Muang , Lopburi 15000

กิจกรรมของพวกเรา

กิจกรรมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี

11-10-2021 พวกเราเอเชียอาชีวะสายพันธุ์ใหม่ 🚑🚑ขอขอบคุณคุณหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกคนกับ💉💉กิจกรรมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)💉💉 อาชีวะเราหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับเต็ม 💯 🥳🥳 ค่ะ/ครับ 👏👏 #ASIAอาชีวะสายพันธุ์ใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี

ที่อยู่ 54/5 หมู่ที่ ซอยชุมชนนเรศวร ถนนนเรศวร ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ +66 063 212 6222