ปฏิทินกิจกรรม  

   

กิจกรรมประจำเดือน  

No events found
   

นับเวลาเริ่มกิจกรรม  

   
   

   

ศูนย์ของหาย

****หมายเหตุ»»..............................................................................

นักเรียนสามารถแจ้งของหาย หรือ พบเจอทรัพย์สินของผู้อื่่น ที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

เพื่อรับคะแนนทำความดีหากเป็นเงินไม่มีผู้ใดมารับภายใน 1 สัปดาห์ จะนำเข้าส่วนกองทุน

เพื่อทำบุญกับทางพระพุทธศาสนา

   

 นางสาว ณัฏฐณิชา ภู่มาตร เก็บเงินได้ 100 บาท 21/08/2562 ณ บริเวณโรงอาหาร

ส่งมอบให้ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา 

   

 นางสาว สุภาภรณ์ พึ่งเจริญ เก็บเงินได้ 90 บาท 21/01/2563 ณ บริเวณโรงอาหาร

ส่งมอบให้ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา 

   
   
© www.asia-lb.ac.th