ปฏิทินกิจกรรม  

   

กิจกรรมประจำเดือน  

No events found
   

นับเวลาเริ่มกิจกรรม  

   
   

   

 

Download แบบฟอร์ม.....................................................

 

>>> ปกสมุดวัดและประเมินผล /ไฟล์สำรอง

>>> ใบลากิจ/ป่วย

>>> ใบเปลี่ยนเวร

>>> ใบสอนแท่น

>>> --------------------------------------------------------------------

>>> รายละเอียด ช.พ.ค.

>>> สหกร์ณออมทรัพย์ครูลพบุรี

>>> ตรวจสอบใบอนุญาติประวิชาชีพครู

>>> หลักสูตร ปี2562

>>>---------------------------------------------------------------------

บริการเอกสาร นักเรียน-นักศึกษา

>>>  คำรองขอหนังสือรับรอง
>>>  คำร้องของทำบัตรนักศึกษา
>>>  คำร้องขอจบการศึกษา
>>>  คำร้องขอลงทะเบียนภาค
>>>  คำร้องขอลงทะเบียนรีเกรด
   
© www.asia-lb.ac.th