ปฏิทินกิจกรรม  

   

กิจกรรมประจำเดือน  

No events found
   

นับเวลาเริ่มกิจกรรม  

   
   

   
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ( ปวช.) 2562

 

1.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
  • บัญชี Download
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ Download
  • ธุรกิจค้าปลีก Download
2.ประเภทวิชาศิลปกรรม 
  • คอมพิวเตอร์กราฟิก Download
3.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
4.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • ช่างยนต์  Download
  • ช่างไฟฟ้ากำลัง Download

 

   
© www.asia-lb.ac.th