ปฏิทินกิจกรรม  

   

กิจกรรมประจำเดือน  

No events found
   

นับเวลาเริ่มกิจกรรม  

   
   

   

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ( ปวช.) 2556

 

1.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  Download
  • บัญชี
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ธุรกิจค้าปลีก
2.ประเภทวิชาศิลปกรรม Download
  • คอมพิวเตอร์กราฟิก
3.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว Download
  • การโรงแรม
4.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • ช่างยนต์  Download
  • ช่างไฟฟ้ากำลัง Download

 

   
© www.asia-lb.ac.th